Σύστημα Εκπαίδευσης

Διαδικασίες

  • Η συγκρότηση των τμημάτων και η ένταξη των μαθητών σ’αυτά προϋποθέτει τη διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων από προηγούμενες Τα τμήματα είναι ομοιογενή και δημιουργούν στον μαθητή περιβάλλον εκπαιδευτικής άμιλλας που είναι απαραίτητη για κάποιον που προετοιμάζεται για εξετάσεις
  • Η ομάδα των καθηγητών του κάθε τμήματος βρίσκεται σε απόλυτο συντονισμό για την καλύτερη απόδοση των μαθητών
  • Η εξεταστέα ύλη ολοκληρώνεται έγκαιρα ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος εμβάθυνσης και επαναλήψεων
  • Διαγωνίσματα προσομοίωσης των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την καλύτερη εξοικείωση με τις γραπτές εξετάσεις
  • Παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης του κάθε μαθητή με ταυτόχρονη ενημέρωση γονέα και πρακτικές συμβουλές για άμεση βελτίωση

Τα φροντιστήρια Πεχλιβανίδη

με πολύχρονη εμπειρία στην προετοιμασία υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχουν χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με μαθητές και γονείς.

Υλικό εκπαίδευσης

Παρέχουμε βιβλία (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) που βοηθούν στην πραγματική εμπέδωση της ύλης , είναι απόλυτα εναρμονισμένα στο πνεύμα των εξετάσεων και ανανεώνονται διαρκώς. Τα βιβλία είναι ολοκληρωμένα πονήματα των καθηγητών μας με θέματα και κριτήρια αξιολόγησης.

Διαγωνίσματα προσομοίωσης

Το διαγώνισμα θεωρούμε πως είναι μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες για την επιτυχή προετοιμασία των μαθητών. Τόσο στο περιεχόμενο των θεμάτων όσο και στον τρόπο διεξαγωγής πραγματοποιούμε πραγματική προσομοίωση εξετάσεων, παρέχοντας σε μαθητές και καθηγητές, πολύτιμα εργαλεία αξιολόγησης.

Οι στόχοι του διαγωνίσματος είναι πέρα από την εκμάθηση της σωστής απόδοσης απαντήσεων σε γραπτή μορφή , η αποτελεσματική επανάληψη σε μεγάλα τμήματα της ύλης , και η σωστή διαχείριση του χρόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Συμβουλευτική – επαγγελματικός προσανατολισμός

Με κριτήριο τις ικανότητες του μαθητή αλλά και τις επαγγελματικές του προτιμήσεις παρέχουμε υπεύθυνη συμβουλευτική τόσο για την επιλογή ομάδας προσανατολισμού και πεδίου όσο και για την επιλογή σχολών.

Πραγματοποιούμε σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού δίνοντας άμεση πληροφόρηση για τις τελευταίες εξελίξεις στις σχολές και στα επαγγέλματα.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Μεγάλου Αλεξάνδρου 54, Αμπελόκηποι, 56121, Θεσσαλονίκη
    Αθανασίου Διάκου 5, Αμπελόκηποι, 56123, Θεσσαλονίκη
  • 2310 727372

  • info@pechlivanidis.gr