Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Το πρόγραμμα μαθημάτων της Β Λυκείου ξεκινά μετά τις 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα στα 4 ΠΕΔΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ της Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Στη διάρκεια του προγράμματος
Στα μαθήματα της Β Λυκείου ανακεφαλαιώνουμε την ύλη της Α Λυκείου και καλύπτουμε πιθανές γνωστικές ελλείψεις του μαθητή.
Εμβαθύνουμε στα τμήματα της ύλης που συνδέονται άμεσα με τη Γ Λυκείου, ξεκινώντας την κατάλληλη στιγμή την ύλη της Γ Λυκείου.
ελέγχουμε την ικανότητα του μαθητή να ανταποκριθεί σε συνθήκες Πανελλαδικών εξετάσεων με Διαγωνίσματα Προσομοίωσης
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poort
0
Terrible
0
0.0
0 reviews
Course price
Free
Ανθρωπιστικές Σπουδές 0 week
Θετικές Σπουδές 18
Σπουδές Υγείας
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής beginner