ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου έχει δύο βασικούς άξονες. Αφενός την βοήθεια που χρειάζεται ο μαθητής για μια επιτυχημένη φοίτηση στο σχολείο και αφετέρου εμβάθυνση σε βασικές γνώσεις των μαθημάτων που θα συναντήσει ο μαθητής στο Λύκειο. Έτσι χτίζουμε μια υποδομή γνώσεων που θα είναι πολύτιμη για τα επόμενα χρόνια.

Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poort
0
Terrible
0
0.0
0 reviews
Course price
Free
Ανθρωπιστικές Σπουδές 10 week
Θετικές Σπουδές 4
Σπουδές Υγείας
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής beginner