Διαδικασίες

Υλικό εκπαίδευσης

Παρέχουμε βιβλία (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) που βοηθούν στην πραγματική εμπέδωση της ύλης , είναι απόλυτα εναρμονισμένα στο πνεύμα των εξετάσεων και ανανεώνονται διαρκώς. Τα βιβλία είναι ολοκληρωμένα πονήματα των καθηγητών μας με θέματα και κριτήρια αξιολόγησης.

Διαγωνίσματα προσομοίωσης

Το διαγώνισμα θεωρούμε πως είναι μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες για την επιτυχή προετοιμασία των μαθητών. Τόσο στο περιεχόμενο των θεμάτων όσο και στον τρόπο διεξαγωγής πραγματοποιούμε πραγματική προσομοίωση εξετάσεων, παρέχοντας σε μαθητές και καθηγητές, πολύτιμα εργαλεία αξιολόγησης.

Οι στόχοι του διαγωνίσματος είναι πέρα από την εκμάθηση της σωστής απόδοσης απαντήσεων σε γραπτή μορφή , η αποτελεσματική επανάληψη σε μεγάλα τμήματα της ύλης , και η σωστή διαχείριση του χρόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Συμβουλευτική – επαγγελματικός προσανατολισμός

Με κριτήριο τις ικανότητες του μαθητή αλλά και τις επαγγελματικές του προτιμήσεις παρέχουμε υπεύθυνη συμβουλευτική τόσο για την επιλογή ομάδας προσανατολισμού και πεδίου όσο και για την επιλογή σχολών.

Πραγματοποιούμε σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού δίνοντας άμεση πληροφόρηση για τις τελευταίες εξελίξεις στις σχολές και στα επαγγέλματα.

Τα φροντιστήρια Πεχλιβανίδη με πολύχρονη εμπειρία στην προετοιμασία υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχουν χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με μαθητές και γονείς.